ONS TEAM

Vertrekkend vanuit het nu naar net dat ene stapje verder…

In haar werk als begeleider zet Veerle haar geloof in de kracht in mensen, oprechte interesse in wat hen drijft, enthousiasme en een gezonde dosis humor in bij alles wat zij doet. Ze houdt mensen een spiegel voor, stelt zaken in vraag met als doel nieuwe keuze mogelijkheden in beeld te brengen en te exploreren.

Veerle is 'hands on' en empathisch in haar aanpak en ondersteunt jou om zelf je weg te gaan met inzet van jouw talenten en inzichten.

In haar werk als thuisbegeleider bij mensen die omwille van een beperking, of tengevolge van een ongeval, voor nieuwe uitdagingen staan, voelde zij de behoefte om nog meer op maat te kunnen ondersteunen. Vanuit deze drive volgde zij verschillende bijkomende opleidingen.

"Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven is" - Loesje

Zichzelf blijven voeden en uitdagen is voor Veerle een noodzaak. Hiertoe volgde Veerle als jonge 40-er bijkomende opleidingen in orthopedagogie, gezinsbegeleiding, en meer recent de 4‑jarige opleiding aan het Korzybski instituut te Brugge in de Oplossingsgerichte, Cognitieve en Systemische Psychotherapie.

Soms schieten woorden te kort, is er veel aan de hand en ervaren we dat wij meesters zijn om via taal een groot web van onduidelijkheid te spinnen rond waar het nu écht over gaat. Dit was voor Veerle de aanleiding om haar horizon te verruimen en bijkomende opleidingen te volgen in het coachen met paarden.

Veerle volgde de meerjarige opleidingen Professionele Equuscoaching (OPEC) - nieuwe stijl en Systemisch Werken met Equus bij Maatje Bon in Nederland.

Aangezien er veel vragen kwamen omtrent rouw en trauma ging Veerle op zoek naar meer tools, en vond die bij i for horse in de opleidingen rond Traumabegeleiding, Polyvagaaltheorie, Rouw, Symbolen en Rituelen en Voice Dialogue.

Daarnaast volgde zij de opleiding tot stress en burn-out coach.

Veerle

De paarden

Paarden leven in het hier en nu. Ze zijn gericht op samenleven en samenwerken en zetten hiervoor hun feilloze intuïtie in. Een paard oordeelt niet op wat verteld wordt, het reageert op wat is, op wat getoond wordt. Ze zijn daarbij super alert voor de intentie, de non-verbale communicatie. Indien deze niet in overeenstemming is met het getoonde gedrag, weegt de intentie door. Door het gedrag van het paard krijgen we gespiegeld wat we zelf uitstralen, bewust of onbewust, gewenst of ongewenst. Dit levert heldere en duidelijke feedback op, zonder oordeel, niet goed niet slecht, gewoon feedback. Hierdoor dring je snel door tot de kern van de zaak, dat wat niet gezegd wordt.

Canvado Z

CANVADO Z

Super intentie gevoelig

Janita

JANITA

Helder en vasthoudend

Tiago

THIAGO

Jong en onderzoekend

Farao

FARAO

Grote vriendelijke reus