Stress, overspanning en burn-out zijn termen die we vaak door elkaar gebruiken. Toch gaat het hier niet om éénzelfde verschijnsel maar om verschillende fasen van uitputting. Burn-out ontstaat immers niet zomaar, er gaat een heel proces van chronische overbelasting aan vooraf.


Stress

We ervaren allemaal wel eens stress op het werk of in de gezinscontext. Meestal lukt het ons om met deze druk om te gaan en te zoeken naar oplossingen. Maar soms blijft de druk duren en vind je geen manier om hiermee om te gaan.

We ervaren stress als er sprake is van een onevenwicht tussen de eisen die aan we aan ons zelf stellen of aan ons gesteld worden en onze mogelijkheden/capaciteiten om met deze eisen om te gaan. Wanneer de balans tussen draagkracht en draaglast uit evenwicht is, ervaren we stress.

Stress-signalen zijn alarmsignalen die zeggen: ‘Je draagkracht en draaglast zijn uit evenwicht. Je staat onder druk!’. Deze stress-signalen zijn normale uitingen van de invloed die stress op een persoon heeft.


Overspannenheid

Wanneer de disbalans aanhoudt kunnen er fysieke en/of psychische klachten ontstaan.

Overspannenheid is een gevolg van een langdurig gebrek aan balans tussen de draaglast en de draagkracht. Je hebt het gevoel dat je de controle verliest en voelt je machteloos.


Burn-out

Je hebt het gevoel dat je emotioneel op bent. Je bent moe en voelt je aan het einde van je mogelijkheden. Op fysiek, emotioneel en mentaal vlak ervaar je dat je geen reserves meer hebt.

Je herkent jezelf niet meer. Jij, de gedreven, betrokken persoon, ziet door het bos de bomen niet meer. Je reageert gelaten, bent totaal uitgeput en ervaart bovenal het gevoel dat je faalt.