Wat maakt paarden zo geschikt voor coaching?

In het werken met paard en coach wordt je ganse lichaam, je emoties, het voelen, je hart en het betekenis geven aan via taal, het denken, je hoofd aangesproken. We werken met de paarden buiten, met de omstandigheden zoals ze zich voordoen. Dit maakt de ervaring puur, uit onze comfortzone. Een uitstekend klimaat voor het vergroten van leer- en veranderingsmogelijkheden.

Paarden leven in het hier en nu. Zij zijn gericht op samenleven en samenwerken en zetten hiervoor hun feilloze intuïtie in. Een paard oordeelt niet op wat verteld wordt, het reageert op wat is, op wat getoond wordt. Zij zijn daarbij super alert voor de intentie, de non-verbale communicatie . Indien deze niet in overeenstemming is met het getoonde gedrag, weegt de intentie door. Door het gedrag van het paard krijgen we gespiegeld wat we zelf uitstralen, bewust of onbewust, gewenst of ongewenst. Dit levert heldere en duidelijke feedback op, zonder oordeel, niet goed niet slecht, gewoon feedback. Hierdoor dring je snel door tot de kern van de zaak, dat wat niet gezegd wordt.

In het contact met de paarden ervaar je, je wordt uitgedaagd om te doen en krijgt onmiddellijke feedback. Het praten en vertellen van verhalen blijft op de achtergrond. Je wordt uitgenodigd om te vertrouwen op je buikgevoel, net zoals de paarden dit doen om zo goede en gegronde beslissingen te nemen.